Cess ile Kurumsallaşın

İDARİ BİNA DEKORASYONU

Mimarlık yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda insanların yaşam biçimini değiştirip iyileştirebilecek bir hizmettir.

İnşaat teknolojilerinin gelişmesi ve üretim sürecinin hızlanması, yeni bina türlerini beraberinde getirmiştir. Bu bina türlerinden biri de, özellikle sanayi devrimi sonrasında hayatımıza giren idari binalardır. İdari bina, herhangi bir kurum, kuruluş, işyeri, organizasyon vb. oluşum türleri için yönetim birimlerinin bir arada çözüldüğü bina türüdür. İdari binaları, yönetim ve projelendirme kararlarının alındığı bir merkez olarak işlev görmektedir.
İdari binalar, karma kullanıma imkân tanımaları nedeniyle birçok farklı mekân çözümünü beraberinde getirmektedir. Açık – kapalı ofis alanları, toplantı salonları, çok amaçlı salonlar, kütüphane, bireysel ofisler, yönetim kurulu ofisleri… Tüm bu mekân türleri, genellikle her idari bina için gerekli fonksiyonlardır.

İdari Bina Tasarımları

İdari bina dendiğinde, akla genel olarak kamusal idari binalar gelmektedir ancak bu sıklıkla düşülen bir hatadır. Kamusal idari binalar, idari binalar yapı tipinin alt kategorilerinden sadece biridir. İdari binalar, kamusal amaçla kullanılmak zorunda değildir, özel sektörde de idari binalara ihtiyaç vardır.


İdari bina tasarımları, mimari ve iç mimari projelendirme aşamalarından oluşmaktadır. Mimari proje, binanın temel karakterinin ve mekân kurgusunun tasarımını içerirken, iç mimari proje ise mekânların iç kullanımının tasarlanmasına hizmet etmektedir. Projelendirme aşamaları idari bina görselleri ile desteklenmeli, düşünülen tasarım müşteriye daha görsel bir şekilde açıklanmalıdır.

35 goldx idari bina cephe tasarimlari

Toplantı odası tasarımları

İdari Bina Planı

İdari binalar, çok sayıda insan tarafından aynı anda kullanılan ve gün içinde sirkülasyon oranı yüksek yapı gruplarıdır. İhtiyaç duyulan fonksiyonların, birbirileriyle çatışmadan işlevlerini sürdürebilmeleri için plan aşamasında doğru kararlar alınmalıdır. Ortak kullanım alanlarında, kişi başına düşen alan ve hacim hesabı yapılmalıdır. Aynı şekilde idari bina tasarımı sırasında ortak kullanım alanları, kullanıcı sayısı göz önüne alınarak tasarlanmalı, kişi başına düşen birim hacim kurallarına uyulmalıdır.


İdari bina tasarımları incelendiğinde, bu yapı gruplarının hem iç mekânda hem de dış mekanda varlıklarını hissettiren binalar olduğu gözlemlenmektedir. Genellikle idari binaların açık alanları, dış mekandaki kullanıcılar için kamusal alan niteliği taşımaktadır. Bu yapı gruplarının meydan, peyzaj, otopark gibi açık mekanlarının da henüz plan aşamasında iken çevresel analizler dikkate alınarak kurgulanmalıdır.


İdari bina tasarımına başlamadan önce, ihtiyaç programı çıkarılmalı ve ne kadarlık bir metrekareye ihtiyaç duyulacağı belirlenmelidir. İdari bina plan tasarımına başlarken ise, genel yerleşimden özel birimlere doğru bir çalışma yöntemi izlenmelidir:

 • İlk önce mekân türleri kendi içlerinde gruplanmalıdır. (Ofisler, teknik birimler, servis birimleri, sosyal birimler, yönetim bölümü vs.)
 • Ardından bu fonksiyon gruplarının hangilerinin birbiri ile direkt ilişkili oldukları belirlenmelidir. Örneğin ofisler ile sosyal birimlerin kullanım durumları birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Ancak ofislerden teknik birimlere doğrudan ulaşılmasına gerek yoktur.
 • Fonksiyon gruplarının ilişkileri belirlendikten sonra, aralarındaki kullanım ilişkileri baz alınarak yerleşim planı kurgulanmalıdır.
 • Ana işlev gruplarının konumlarına karar verdikten sonra her işlev grubu kendi içinde detaylı bir şekilde çözülmelidir.

İdari Bina Esasları

Her yapı türünün, hizmet ettiği işlev gereği ihtiyaç duyduğu birçok farklı mekân tipi vardır. Örneğin bir müzede ihtiyaç duyulan ana mekân, esnek kullanıma imkân tanıyan sergi salonları iken; idari binalarda mekân ihtiyacı biraz daha çeşitlenmektedir. Farklı kullanım senaryolarına sahip ofisler, toplantı salonları ve ortak kullanım alanları akla gelen ilk mekân türleridir.

İşte İdari Bina Tasarlarken Dikkat Edilmesi Tavsiye Edilen Bazı Esaslar:

 • Zemin kat kullanımı kurgulanırken, maksimum verim amaçlanmalıdır.
 • Bina çalışanlarının, bina içinde sosyalleşebilecekleri teras, kat bahçeleri gibi açık alanlar kurgulanmalıdır.
 • Genel sirkülasyon şeması doğru bir şekilde kurgulanmalıdır.
 • Gerekiyorsa birden fazla giriş (teknik giriş, protokol girişi, vatandaş girişi) tasarlanmalıdır.
 • Yapının her yerinde engelli kullanımı göz önünde bulundurularak çözümler üretilmelidir.
 • Yangın, asansör, merdiven, sığınak vb. yapılar teknik yönetmelik kriterleri esas alınarak tasarlanmalıdır.

52 leisure 2024 cephe dekorasyonu

dükkan cephe tasarımı

İşte İdari Bina Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Son iki yıldır hayatımızın her alanını şekillendiren pandemi, çalışma rutinlerimizde de benzer bir etkiyi meydana getirmiştir. Artık evden çalışma kavramı, toplum genelince karşılık bulmuş; büyük ve açık ofislerin yerini evlerdeki çalışma masaları ve kitaplık fonları almıştır. 

 • Özellikle kalabalık kullanılan ortamların havalandırma sistemlerinin tasarımı
 • Sirkülasyon alanlarının kalabalığı önleyecek şekilde yeniden ele alınması
 • Kişi başına düşen metrekarelerin artırılması
 • Sosyal birimlerin, yeme içme faaliyetlerine izin verecek şekilde tasarlanması

Ofis Çeşitleri

Fransızcadan dilimize geçmiş “Büro” terimi, “çalışma odası” anlamına gelmektedir. Kullanıcı türüne göre, idari binalardaki büro odalarının tipleri de farklılaşmaktadır. Büro türleri, mekân niteliğine göre 3 ana bölüme ayrılmaktadır:

 • Açık Ofisler
 • Özel (Kapalı) Ofisler
 • Melez (Hibrit) Ofisler

Açık Ofisler

Açık ofisler, 5 ila 100 personelin kendi için tanımlanmış bölümlerde bir arada çalıştığı ofis tipidir. Açık ofislerde çalışma alanları, gerekli görülmesi durumunda ses emici portatif bölücüler ile daha küçük alanlara bölünebilmektedir.

Açık ofislerin başlıca avantajı, maliyeti düşürmesidir. Kapı sayısı ve koridor hacmi azalır. Ayrıca ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderleri de daha ekonomik olmaktadır.

Açık ofislerin en büyük dezavantajı ise, Covid-19 sonrası yeniden şekillenen iş ortamına çok uygun olmamasıdır. Ayrıca, çalışanlar arası mahremiyetin sağlanamaması da verimin düşmesine neden olmaktadır.

Özel (Kapalı) Ofisler

Kullanıcının yalnız çalıştığı ofislere, özel ofis adı verilmektedir. Kullanıcı sayısı 4’e kadar çıkabilmektedir. Özel ofisler, mahremiyet gereksinimi yüksek olan çalışan grupları tarafından tercih edilmelidir. Örneğin işi gereği sürekli insanlarla mülakat yapan bir insan kaynakları uzmanının özel ofise ihtiyacı vardır.

Ayrıca projelendirme ve yönetim birimlerinin de özel ofise gereksinimi vardır. Çalışan kişinin hiyerarşik üstünlüğü artıkça, doğru orantılı bir şekilde özel ofise ihtiyacı da artmaktadır.

Melez (Hibrit) Ofisler

Hem kapalı hem de açık kullanıma imkân tanıyan ofis türlerine hibrit büro adı verilmektedir. Bu tür mekanlar, idari bina projelerinde esnek bir kullanım senaryosuna imkân tanımaktadır. Bölücü paneller yardımıyla, gerektiğinde açık ofis, kapalı ofis kullanımına çevrilebilir ve yine gerektiğinde çok hızlı bir şekilde eski açık ofis kurgusuna geri dönülebilmektedir.

ofis dekorasyonları 2024

10 zd ofis dekorasyonu

Sistemler

Her binada olduğu gibi, idari bina tasarımında da kullanıcı konforunu sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı sistem türleri vardır. Kısaca HVAC olarak bilinen ve 3 sistemi bir arada ifade etmek için kullanılan bu ifadenin açılımı şu şekildedir:

 • Heating → Isıtma
 • Ventilating → Havalandırma
 • Air Conditioning → İklimlendirme

HVAC sistemlerinin tasarımı, özellikle enerji tüketiminin daha fazla olduğu yapı türlerinde daha da önem kazanmaktadır. İdari binalar, insan sirkülasyonunun yüksek ve enerji tüketiminin fazla olduğu yapı türlerinin başında gelmektedir. HVAC otomasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması, önemli ölçüde enerji tasarrufu yapılmasına imkân vermektedir.

Tipoloji

Tipoloji terimi, yapıların ortak mimari özelliklerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir diğer ifade ile aynı mimari fonksiyonlara sahip yapılan “tiplerini” yani görünüşlerini tarif etmeye yardımcı olmaktadır. Tipoloji, ortak bir mimari dil oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
İdari binaların tipolojisi incelendiğinde, her yapı türünü kapsayacak ortak bir söylemde bulunmak zordur. Ancak idari binaların belli başlı ortak tipolojik özellikleri şunladır:

 • Kamusal idari binalar genellikle simetrik bir plan kurgusuna sahiptir.
 • İdari binalar, bulundukları çevrede kütlesel olarak varlıklarını hissettiren yapılardır.
 • Cephede genellikle alüminyum kompozit panel, doğal taş, fibercement kaplama gibi malzemeler tercih edilmektedir.
 • Bir kampüs içinde yer alan idari binalar, genellikle kampüsün merkezinde konumlandırılmıştır.
 • Bina yüksekliği için genel bir söylemde bulunmak zordur. Kamusal idari binalarda daha az katlı yatay mimari tercih edilirken; özel sektöre ait idari binaların daha çok katlı olduğu gözlemlenmektedir.

01 zd ofis dekorasyonu

FARK YARATAN

Kurumsal ve idari bina projelerimiz

Image link

İdari Bina Dekorasyon projesine ihtiyacınız var ? Formu doldurmaya başlayın!

Online İdari Bina Proje Sürecimiz

Ön Görüşme

Zoom, Google Hangouts ortamında videolu yada sesli görüşme ile taleplerinizi dinliyoruz, tasarım öngörülerinde bulunuyoruz

Mimari Proje

Mekanın rölevelerini veya autocad ortamında 2d çizimlerinizi inceliyor, tasarım fikirleri geliştiriyoruz.

Yerleşim Planı

2d üzerinde duvar projeleri hazırlıyor, mobilya tefrişlerini ergonomik olacak şekilde yerleştiriyor, ve fonksiyonel mekanlar oluşturuyoruz.

Konsept Belirleme

Kullanıcıların istek, ihtiyaç ve hobilerine uygun olarak iç mekan konsepti belirliyoruz. Bir tasarım dili oluşturuyoruz.

Eskizler

Ekip olarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu modellemeye geçmeden önce, fikirlerimizi eskiz ortamında geliştiriyoruz.

3D Modelleme

Eskiz ortamında ortaya çıkan iç mekan fikirlerimizi, gerçek ölçüler ile 3D olarak modelleyerek, uygulama öncesi mekanınızı tüm detaylarıyla görmenizi sağlıyoruz.

Realistik Render

Uygulamada kullanacağınız tüm ürünleri 3D çalışmalarımızda kullanıyoruz. Örnek daire uygulama aşamasında, satış kataloglarınızda, sosyal medya reklamlarınızda kullanabileceğiniz yüksek çözünürlüklü realistik render hizmeti veriyoruz.

Teslim

Projenizi onayladıktan sonra, tüm imalat dosyalarınızı teslim ediyoruz.

Her ölçekten Mükemmel Referanslara sahibiz!

ref yasin kaplan
ref yigit
ref leisure
ref predo
ref eksen
ref md
Image link

Diğer Hizmetlerimiz

İhtiyacınız olan dekorasyon hizmetlerimizden birisini seçerek bizlere ulaşabilirsiniz.

Previous slide
Next slide
5/5 - (1 vote)
Bizi arayın

Hafta içi 09:00-18:00

Bize Mesaj Gönderin

7/24 bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ortalama yanıt süremiz: 15 dakika
Hızlı İletişim Formu

Ekibimiz en kısa sürede cevap verecektir.

Ortalama Yanıt Süremiz: 1 İş günü